Tag Archives: แอร์เป็นน้ำแข็ง

แอร์เป็นน้ำแข็งเกิดจากอะไร แก้ไขยังไง

แอร์เป็นน้ำแข็ง เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ซึ่งแต่ละสาเหตุล้วนแล้วแต่มาจากความผิดพลาด และการดูแลไม่ทั่วถึงของผู้ใช้งานเอง แต่สาเหตุของการเกิดน้ำแข็งนั้นมาจากอะไรได้บ้าง และมันสามารถแก้ไขอย่างไรได้บ้างมาดูกันเลย

สาเหตุของการที่แอร์เป็นน้ำแข็ง เกิดจากอะไรบ้าง

เวลาที่พบว่าแอร์เป็นน้ำแข็ง คนเรามักจะชอบคิดว่ามันเกิดจาก น้ำยาแอร์รั่ว แต่ในความจริงแล้ว สาเหตุนี้ไม่ใช่สาเหตุเดียวที่ทำให้แอร์เกิดเป็นน้ำแข็งขึ้นมาได้ ยังมีอีกหลายปัจจัยที่ทำให้แอร์นั่นกลายเป็นน้ำแข็งได้ ซึ่งสาเหตุมีด้วยกันดังนี้

  1. เกิดจากการตันของแผงคอยล์เย็น สาเหตุนี้เป็นสาเหตุที่สำคัญมากอีกชนิดหนึ่งที่สามารถทำให้เครื่องปรับอากาศที่บ้านของท่านสามารถเกิดน้ำแข็งขั้นมาได้ เพราะเมื่อมีสิ่งสกปรก ทั้งฝุ่น ผงต่าง ๆ เข้าไปอุดตันที่แผงมันมาก ๆ เข้าทำให้ลมเย็นที่จะออกมาสู่ห้องนั้น ไม่สามารถออกมาได้ จึงเป็นเหตุให้เกิดน้ำแข็งได้ง่ายมาก
  2. มอเตอร์คอยล์เย็นส่วนพัดลมทำงานผิดปกติ ในส่วนนี้จะเป็นตัวช่วยในการให้เครื่องปรับอากาศทำงานได้ดี แต่เมื่อมันทำงานปิดปกติ หมุนช้า หรือไม่หมุนเลย จึงทำให้เกิดมีน้ำแข็งเกาะที่คอยล์เย็นได้อีกทาง
  3. การทำงานที่ไม่สมบูรณ์ของเทอร์โมมิเตอร์ เมื่อเทอร์โมมิเตอร์เป็นตัวบอกว่าแอร์ทำอุณหภูมิห้องได้เท่าไหร่ จึงตัดการทำงาน หรือพักทำความเย็น เพื่อให้ความเย็นคงที่ตามอุณหภูมิที่ต้องการ แต่เมื่อมันทำงานได้ไม่ดี หรือเสีย ไม่ตัด ทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานต่อเนื่องไม่หยุด น้ำแข็งก็สามารถเกิดได้จากความเย็นที่สะสมเป็นระยะเวลานาน ๆ นี้เอง
  4. น้ำยาแอร์รั่ว อีกสาเหตุที่ทำให้แอร์เกิดน้ำแข็งได้ และเกิดได้ง่ายที่สุด

แอร์เป็นน้ำแข็ง

วิธีแก้ไขเมื่อ แอร์เป็นน้ำแข็ง

หากว่า แอร์เป็นน้ำแข็ง เป็นสิ่งที่ท่านจะต้องระวัง แก้ไขให้รวดเร็วที่สุด โดยท่านสามารถทำได้ดังนี้

  1. ทำความสะอาดแผงคอยล์ที่ตัน ให้กลับมาสามารถระบายลมได้ดีดังเดิม
  2. เปลี่ยนคอยล์เย็นใหม่ ถ้าไม่สามารถทำความสะอาดได้ดีแบบเก่าแล้ว
  3. หากเทอร์โมมิเตอร์เสีย ก็ต้องทำการเปลี่ยนใหม่ เพื่อให้กลับมาใช้งานได้ดีแบบเดิม
  4. แจ้งช่างเช็คที่จุด ที่น้ำยาแอร์รั่ว เพื่อปะอุดให้ไม่รั่ว หมั่นเติมน้ำยาแอร์ให้เต็มอยู่เสมอ เพื่อป้องกันความเสียหายในอนาคตอีก

เมื่อ แอร์เป็นน้ำแข็ง เป็นสิ่งที่พบเจอได้ยาก หากท่านหมั่นดูแลรักษาแอร์ของท่านตามระยะที่ควรจะต้องทำ เช่น ล้างทำความสะอาดแอร์ทุก ๆ 6 เดือน หรือเติมน้ำยาแอร์ไม่ให้ขาด ด้วยการบำรุงรักษาที่ดี จะช่วยให้ท่านยืดอายุการใช้งานเครื่องปรับอากาศที่บ้านท่านให้คงทน ไม่เสียก่อนเวลาที่ควรจะเป็น